Mimari Proje

Mimari Proje

Mimari Proje Nedir?

Mimari proje nedir? İnşaat ve mimari çalışmalarda sık karşılaşılabilecek terimlerden biridir. Özellikle hazır yapı satın almak yerine kendi yapısını inşa ettirmek isteyen kullanıcılar bu tür inşaat terimlerini sıkça aratmaktadır. Öyle ki bizler de Acar Yapı olarak bu içeriğimizde bir yapının temelini oluşturan en önemli iki temel kavramdan biri olan mimari projelendirme aşamasından bahsedeceğiz. Öyle ki mimari proje, statik proje ile bir arada değerlendirildiğinde ortaya hem teknik anlamda hem de estetik anlamda başarılı bir yapı ortaya çıkartılabilir.

Mimari Proje Nedir?

Ev, yazlık, villa gibi yapıların inşa aşamasına geçilebilmesi için mimari projeye ihtiyaç duyulmaktadır. Mimari proje; yapıların yerleşim planlarını, yapıda kullanılacak malzemeleri, yapının iç ve dış görünümleri gibi noktalarda mimari detaylar içeren projelerdir. Yapının inşaat çalışmalarına başlanabilmesi için gerekli görülen mimari proje dışında farklı proje aşamaları da söz konusudur.

Bu anlamda, hazır villa satın almak yerine sahip olduğunuz arsaya hayalinizdeki villayı inşa ettirmek istiyorsanız eğer bu süreçte mimari proje hakkında bilgi sahibi olmanız gerekebilir. Mimari proje sayesinde ihtiyaçlarınıza, gereksinimlerinize ve beklentilerinize uygun şekilde tasarlanan bir villaya sahip olmak mümkündür.

İlginizi Çekebilir: Statik Proje Nedir? (Detaylı Rehber)

Mimari Proje

Mimari Proje Aşamaları Nelerdir?

Mimari projeler her ne kadar inşaat izni ve yapı ruhsatı gibi zorunlu aşamalar arasında yer alsa da aslında yaptıracağınız villanın tam anlamıyla isteklerinize göre tasarlanabilmesi noktasında oldukça önemli bir aşamadır. Dolayısıyla mimari proje aşamaları kendi içerisinde taşıdığı özellikler bakımından farklı başlıklarda ele alınmaktadır.

Fikir Projesi

Mimari proje aşamasının ilk adımı fikir projesi olarak bilinir. Mimarlıkta fikir projesi mimarın ilgili yapı üzerinde ortaya koyduğu düşüncelerini içeren proje aşamasıdır. Mimarınız bu aşamada kendi tecrübe ve deneyimleri ışığında idealinizdeki en uygun villa projesi için bir sunuş yapacaktır.

Avan Proje (Ön Proje)

Mimarlıkta avan proje ya da ön proje aşaması ilgili yapı konusundaki düşüncelerin ilk kez somut olarak paylaşıldığı bir projedir. Bir nevi öneri projesi olarak da değerlendirilebilir. Avan proje tek bir proje halinde düzenlenebileceği gibi aynı yapı üzerinde alternatif mimari çözümler sunabilmek adına birden fazla olacak şekilde de düzenlenebilir.

Avan projenin normal ölçeği 1:200 şeklindedir. Ancak çok büyük yapılar söz konusu olduğunda 1:500 ölçeği kullanılırken çok küçük yapılarda ise 1:100 ölçeği tercih edilebilir. Avan proje aşamasında, kullanışlılığın somut bir şekilde sunulması amacıyla lavabo, küvet, klozet gibi sıhhi tesisat gereksinimleri çizim ile gösterilir. Ayrıca plan, kesit, cephe gibi alanlarda insan, ağaç, taşıt gibi öğelere de yer verilebilir.

1:200 ölçekli projeler: Bir avan proje (ön proje) ölçeğidir. İşlevlerin çözümlendiği, yapı sistemlerinin belirlendiği ve biçim sorunlarının geliştirildiği bir proje ölçeğidir.

1:100 ölçekli projeler: Avan proje olarak kullanıldığında 1:200 ölçeği ile aynı özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

1:500 ölçekli projeler: Avan proje ölçeği olarak kullanılabilmektedir. Bu proje ölçeğinde mimarın tasarısı tam ve güçlü bir ifadeyle gözler önüne serilmektedir. Genel işlevler, ayrıntılar ve taşıyıcı sistem gösterilebilir.

Kesin Proje

Avan proje kararlarına göre düzenlenen projeye kesin proje denilmektedir.  Kesin projelerde 1:100 ölçeği kullanılmakta olup, ölçek kullanımı çok büyük veya çok küçük yapılarda değişiklik de gösterilebilir. Kesin projeye dayanılarak aşağıdaki proje ve hesaplar düzenlenir.

Kesin projede inşa edilecek tüm bölümlerin biçimsel özellikleri ve ana boyutları açık ve kesin bir şekilde verilmekte, ayrıca mahal numaraları da gösterilmektedir.

Kesin inşaat projesi, teknik detaylar gerektirdiğinden mobilya, insan, ağaç gibi benzer öğeler bu projede gösterilmemekte ve renk kullanımına başvurulmamaktadır.  Kesin proje çizimlerinin ozalit kopya yoluyla çoğaltılabilmesi için saydam kağıda çizilmesi avantaj sağlamaktadır.

1:100 ölçekli projeler: Kesin proje ölçeği olarak kullanıldığı zaman uygulama projesinin hazırlık aşaması olarak düşünülebilir. Bu ölçekli kesin projelerde yapı sistemi açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Uygulama Projesi

Bir yapının inşa sürecinin yürütülebilmesi amacıyla düzenlenen projelerdir. Uygulama projesi normal şartlarda .:50 ölçeği kullanılarak çizilmektedir. Ancak çok büyük yapıların söz konusu olması 1:100 ölçeği ihtiyacı da doğurabilir. Tıpkı kesin projede olduğu gibi uygulama projesi de teknik detaylar içerdiğinden çizimlerde inşaatla ilgili olmayan öğelere yer verilmemektedir.

Bodrum katı da dahil tüm kat planları, çatı ve teras planları, kanalizasyon planları, şantiye organizasyon planları ve kazı planları gibi bölümler uygulama projesinin esasları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda uygulama projesi taşıdığı gereksinimler bakımından inşa edilecek tüm bölümlerin biçimsel özelliklerini de açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

1:50 ölçekli projeler: Uygulama projesi ölçeğidir. Dolayısıyla her çizgi, yazı ve sayı gibi elemanlar uygulama ile ilgili bir bilgiyi açıklar niteliktedir. Bu ölçek ile her ayrıntı boyutlandırılmaktadır. Ölçeğin en büyük özelliği ise malzemelerin belirtilmesi sürecinin malzeme çizim simgelerine ve boyutlandırma ilkelerine bağlı kalınarak yapılması gerektiğidir.

1:100 ölçekli projeler: Uygulama projesi olarak kullanıldığında yapı sisteminin açık bir şekilde ortaya koyulması esasına dayanmaktadır.

Ayrıntı Projesi

Mimarlıkta ayrıntı projesi adından da anlaşılacağı üzere yapının tüm detaylarını kapsayan bir mimari proje aşamasıdır. Detay proje olarak da nitelendirilebilir. Ayrıntı proje aşamasında kullanılan ölçekler çoğunlukla 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 ve 1:1 şeklindedir. Dolayısıyla mutfak, banyo, tuvalet, lavabo gibi ıslak mekanların, merdivenlerin ve yapının karakteristik cepheleri gibi alanların mimari detaylarına yer verilir.

1.10 ölçekli projeler: Ayrıntı projesinde kullanılan 1:10 ölçeği ile yapının hem kaba hem de ince bölümleri açıkça gösterilmektedir. Bu minvalde pencere, kapı, gömme dolap, iç bölmeler, camekân, ahşap tavan gibi elemanların resimlendirme sürecinde 1:10 ölçeği tercih edilmektedir.

1:5 ölçekli projeler: 1:5 ölçeği, 1:20 ve 1:50 ölçeklerindeki çizimlerin imalat detaylarının belirlenmesi sürecinde kullanılmaktadır.

1:2 ve 1:1 ölçekli projeler: 1:2 ve 1:1 ölçekleri 1:20 ve 1:10 ölçekleri kullanılarak yapılan çizimlerin yapım aşamasına geçilebilmesi için ayrıntıların resmedildiği ölçeklerdir. Buna göre imalat çizimlerine ilişkin ayrıntıları, işçilik ve malzeme önermeleri ve uygulamaları kapsamaktadır.

Mimari Proje

Mimari Proje Benzeri Diğer Yapı Projeleri Nelerdir?

Bir yapının inşaat sürecine geçmeden önce mimari proje benzeri diğer gerekli olabilecek projeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Betonarme Projesi
  • Sıhhi Tesisat Projesi
  • Isıtma Projesi
  • Havalandırma Projesi
  • İklimlendirme Projesi
  • Doğalgaz Projesi
  • Elektrik ve Aydınlatma Projesi

Bu içeriğimizde mimari projelendirme süreci hakkında detaylar aktarmaya çalıştık. Sizler de hazır bir daire, yazlık ya da villa gibi yapılar satın almak yerine kendi arsanız üzerine hayalinizdeki gibi bir yapı inşa etmek istiyorsanız mimari projelendirme benzeri diğer içeriklerimizi okumak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir