Statik Proje

Statik Proje

Statik Proje Nedir?

Statik proje, İnşaat ve mimari çalışmalarda sık karşılaşılabilecek terimlerden biridir. Özellikle hazır yapı satın almak yerine kendi yapısını inşa ettirmek isteyen kullanıcılar bu tür inşaat terimlerini sıkça aratmaktadır. Öyle ki bizler de Acar Yapı olarak bu içeriğimizde bir yapının temelini oluşturan en önemli iki temel kavramdan biri olan statik projelendirme aşamasından bahsedeceğiz. Öyle ki statik proje, mimari proje ile bir arada değerlendirildiğinde ortaya hem teknik anlamda hem de estetik anlamda başarılı bir yapı ortaya çıkartılabilir.

Statik Proje Nedir?

Bir yapının betonarme, yığma veya çelik olma durumuna göre binanın taşıyıcı ve mekanik sistemlerinin nasıl olacağına dair mimari ve mühendislik detayları içeren projelerdir. Mimarlıkta statik çizim mimari projenin tamamlanmasından sonraki süreci kapsayan çalışmalar bütünüdür. Öyle ki yapı projelendirme denilince ilk aşama mimari proje çizimi sürecine işaret etmektedir. Yapı sahiplerinin talepleri ve lokasyonun içerisinde yer aldığı fiziksel koşullar neticesinde mimari proje son şeklini alır. Mimari proje niteliği bakımından fiziksel olarak tüm hesaplama ve ayrıntıları konu almaktadır. Statik proje ise mimari projenin gerçekleştirilmesi için yapılan hem mimari hem de mühendislik çalışmaları anlamına gelmektedir.

Statik projede olması gerekenler:

  • Bina temeli
  • Tüm katlar
  • Kolon – kiriş detayları
  • Merdiven detayları

İlginizi Çekebilir: Mimari Proje Nedir? (Detaylı Rehber)

Statik Proje

Statik Proje Neden Önemlidir?

Statik proje çizimi bir yapının tüm ayrıntılarını içermesinden dolayı oldukça önemli bir süreç olarak kabul edilmektedir. Öyle ki yapının betonarme veya çelik olması dahi statik projenin içeriğini değiştirebilir. Statik projede yapının önemli taşıyıcı elemanları arasında bulunan kirişler, temeller, döşemeler, betonarme perdeler gibi benzeri alanların hesaplaması titizlikle yürütülür. Dolayısıyla statik projede detaylı teknik hesaplamalar ve açılımlar yer almaktadır.

Statik projede yapının inşa edileceği zeminin özellikleri de ayrıca dikkate alınmaktadır. Nitekim kayalık bir zemin üzerine inşa edilecek yapı ile kötü bir zemin üzerine inşa edilecek yapının özellikleri birbirinden farklı olacaktır. Bu anlamda da yapı inşaat statik proje planlamalarının önemi bir kez daha öne çıkmaktadır.

Bu tür bir projenin çizimlerinin kusursuz bir şekilde hazırlanmasının beklenildiği gibi projenin uygulanma noktasında da sürecin kusursuz bir şekilde ilerletilmesi önemlidir. Bu anlamda statik projenin uygulanmasından sorumlu olan teknik ekibin alanın deneyimli ve nitelikli olması gerekmektedir. Dolayısıyla yapıların hem proje çizimlerinde hem de uygulama süreçlerinde güvenilir hizmeti sunan ve uzun ömürlü sağlam yapılar inşa eden Acar Yapı ile iletişime geçebilirsiniz.

Statik Proje Hazırlama Esasları Nelerdir?

İlgili proje hazırlanırken ölçeklendirme aşamasına dikkat etmek önemlidir. Bu anlamda, bir statik projenin mimari proje ile uyumu noktasında proje ölçeklerinin yapı boyutları göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda kat planlarının da mimari proje kapsamında ele alınması gerekmektedir. Statik proje hazırlama esasları şöyle listelenebilir:

  • Büyük yapı haricindeki yapılar için statik projeler 1/50 ölçeği kullanılarak hazırlanmalıdır. Ayrıca kalıp planı üzerindeki poz numaraları ve kotlar belirtilmelidir.
  • Proje kapsamındaki detaylar için 1/20 ölçeği tercih edilmeli ve detaylar ayrı planda gösterilmelidir. Ayrıca tesisat boşlukları, baca delikleri, paftaların cinsleri ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kurallar belirtilmelidir.

Statik Projeyi Kim Çizer?

Statik projenin taşıdığı özellikler bakımından teknik detaylar içeren bir proje olduğunu söylemek pekala mümkündür. Buna göre mimari projeyi hazırlayan mimarlar, statik projenin hazırlığı sürecinde inşaat mühendisleri ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu aşamada, inşaat mühendisleri yürürlükteki deprem yönetmeliği ile diğer ilgili yönetmeliklere göre statik ve deprem analizi yaparlar. Akabinde ise bu hesaplamalardan sonra yapı taşıyıcı sisteminin betonarme, yığma, çelik, ahşap veya karma olmasına karar vererek statik proje çizimine başlarlar.

Statik projeyi kim çizer sorusuna farklı bir açıdan baktığımızda ise statik projelerin, adından da anlaşılabileceği üzere yapıların taşıyıcı sistemi ile ilgili olduklarını söylemek mümkündür. Bu minvalde yapıların deprem, sel gibi doğal afetler veya olası dış etkiler karşısında sağlam olmaları beklenir. Bu nedenle de projenin İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından çizilmesi önem taşımaktadır. Öte yandan statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanıp ilgili belediyeye sunulması süreci ise mimar koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Dolayısıyla statik projelerde mimar ve mühendisler ortak çalışma gerçekleştirmiş olurlar.

Statik Proje

Statik Proje Nedir? – Sık Sorulan Sorular

Statik projede ne olur?

Herhangi bir yapının taşıyıcı sistemlerinin o binanın çelik, yığma veya betonarme olma özelliğine göre nasıl yapılacağını gösteren mimar ve mühendislik çizimleridir. Dolayısıyla inşaat statik proje yapısı bakımından bodrum katı da dahil bütün katların ve çatıların planlaması ile iskele sisteminin detaylarını kapsamaktadır.

Statik projeyi kim onaylar?

Statik projelendirme, mimari proje dikkate alınarak hazırlanan bir inşaat proje aşamasıdır. Statik projelerde mühendisler ve mimarlar ortak olarak çalışma yürütürler. Ancak projelerinin hazırlanıp ilgili belediyeye sunulması süreci mimar koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Dolayısıyla statik projeler başvurusunun yapıldığı belediyelerce onaylanmaktadır.

Bina statik proje nedir?

Bir binanın taşıyıcı sistem özelliklerini ve bina taşıyıcı sisteminin nasıl inşa edileceğine yönelik mimari ve mühendislik detayları içeren bir çizimlere işaret etmektedir. Bina mimari proje aşamasının tamamlanması sonrasında bu proje göz önünde tutularak çizilir.

İnşaat statik ne demek?

İnşaat statik, bir yapının genel kullanım alanlarını, iç ve dış görünüm estetiğini belirleyen mimari projenin tamamlanması akabinde yapının taşıyıcı özelliklerini belirlemek için çizilen bir inşaat projesi olarak açıklanabilir.

Statik ve mimari proje farkı nedir?

Statik ve mimari proje bir yapının oluşturulması için en önemli inşaat projelendirme aşamalarıdır. Statik ve mimari proje arasındaki fark oluşturulma esaslarına dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle mimari projede yapı sahibinin ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak mimar eşliğinde bir planlanma ortaya çıkartılır. Statik projelendirme ise mimari projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan çizimler bütünüdür.

Mimari proje nedir?

Mimari proje bir yapının ruhsatının alınabilmesi için zorunlu kılınan belgeler arasında yer alır. Mimari projeler alanında tecrübeli ve nitelikli mimarlar tarafından hazırlanmalıdır. Mimari proje aşamasında arsanın yapısı, yol güzergahı, lokasyonun niteliği, sıhhi tesisat elemanları gibi kontrollerin yapılması sonrasında yapı sahibinin beklenti ve isteklerine göre çizilen bir inşaat proje aşamasıdır.

Statik proje neye göre çizilir?

Statik proje, daha önceden hazır edilen mimari proje esasları göz önüne alınarak çizilmektedir. Statik projenin çizilmesinde inşaat mühendisleri ile mimarlar birlikte çalışırlar. Statik projede esas olan yapının taşıyıcı sistemini tespit etmektir. Buna göre betonarme, yığma ya da çelik ve benzeri yapıların her biri farklı detaylar içeren statik projelere sahiptir.

Bu içeriğimizde statik projelendirme süreci hakkında detaylar aktarmaya çalıştık. Sizler de hazır bir daire, yazlık ya da villa gibi yapılar satın almak yerine kendi arsanız üzerine hayalinizdeki gibi bir yapı inşa etmek istiyorsanız inşaat projelendirme benzeri diğer içeriklerimizi de okumak için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir