tarla arsa arasındaki fark

tarla arsa arasındaki fark

Tarla ile Arsa Arasındaki Fark Nedir?

Bu içeriğimizde, birbirleriyle sıkça karıştırılan arsa, tarla ve arazi kavramlarından bahsedeceğiz. Arsa nedir, arazi nedir, tarla nedir gibi soruların yanıtlarını ararken aynı zamanda tarla ile arsa arasındaki fark konusuna da açıklık getireceğiz.

Bu içeriğimizi okumaya devam ederek tarla arsa arasındaki farkların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca tarla, arsa, arazi kavramlarını detaylı bir şekilde inceleyerek ne anlama geldiklerini anlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra arsa, arazi ve tarla hakkında sık sorulan sorular bölümüne göz atarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını alabilirsiniz.

Arsa Nedir?

Arsa; köy, kasaba ve kent sınırları içerisinde yer alan toprak parçalarına verilen isimdir. Diğer taraftan imar görmüş bir tarla artık arsa kategorisine girmiş demektir. Yani bir toprak parçasının arsa olarak nitelendirilebilmesi için imar izninin bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla üzerine apartman, villa gibi yapıların inşa edilebildiği toprak parçalarına arsa ismi verilmektedir.

İki çeşit arsa türü bulunmaktadır. Bunlar imarlı (imar izni olan) ve imarsız (imar izni olmayan) arsalardır. Emlak Vergisi Kanunu’na göre her arazinin bir arsanın bir arazi niteliğinde olabileceği, ancak her arazinin bir arsa niteliğinde olamayacağı belirtilmektedir. Bunun dışında kamu arsası ve ticari arsa terimlerine de kısaca değinmek faydalı olacaktır. Kamu arsası, mülkiyet yapısı kamuya ait olan arsalara işaret etmektedir. Böylece bu tür arsalar üzerinde inşa edilecek her türlü yapı kamu yararına hizmet vermektedir. Ticari arsa ise iktisadi amaçlara hizmet etmek için imar izni bulunan bir arsa türüdür.

Arazi Nedir?

Arazi, boş toprak parçalarının tümüne verilen genel bir isimdir. Bunlardan imar izni bulunan araziler, artık arsa olarak isimlendirilmektedir. Bu anlamda her arsa, arazi kapsamında değerlendirilebilirken; her arazi, arsa kapsamında değerlendirilememektedir.

Arazi çeşitleri sahiplik şekillerine göre üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar; hazine arazileri, şahıs arazileri ve mera arazileridir. Hazine arazileri, devlete ait olan ve kamu yararı için kullanılabilen arazidir. Şahıs arazileri, bir ya da birden fazla kişinin şahsına kayıtlı olan arazilerdir. Bu tür arazilerin kullanım hakkı, tamamen tapu sahibi ya da sahiplerindedir. Mera arazileri ise yer aldığı bölgede, köylülerin ortak kullanım alanlarına işaret eden arazi çeşididir.

tarla arsa farkı

Tarla Nedir?

Tarla, tarıma elverişli olan toprak parçalarına verilen genel bir isimdir. Zaman zaman tarım arazisi şeklinde de isimlendirmektedir. Çeşitli tarım ürünlerinin üretimi için kullanılan tarlalar çok büyük olabildiği gibi bağ ya da bahçe düzeyinde kalmış küçük tarlalara da rastlamak mümkündür.

Tarla sınırları, toprak sahipleri arasında, kendileri tarafından belirlenebilmektedir. Ancak herhangi bir uyuşmazlık durumunda tarla sınırı belediyelerin ilgili organları tarafınca tespit edilip, belirlenebilmektedir.

Tarla ile Arsa Arasındaki Farklar

Tarla ile arsa arasındaki farklar şöyle listelenebilir:

  • Arsa tarla farkı için öncelikle imar durumuna odaklanmak gerekmektedir. Arsalar, imar izni bulunan toprak parçası olarak tanımlanabilir. Arlalar ise imar izni bulunmayan toprak parçalarıdır. Arsa üzerine yapı inşa edilebilirken tarla üzerinde bu ve buna benzer uygulamalar söz konusu değildir. Tarlalar, tarım arazisi olduklarından yalnızca tarım faaliyetlerine açık toprak parçaları olarak açıklanabilir.
  • Tarla arsa farkı noktasında ifade edilebilecek ikinci madde ise her arsa birer arazi sınıfında yer almaktadır. Ancak her arazi tarla ya da arsa olarak ele alınamamaktadır.
  • Arsa ile tarla arasındaki fark için yapılaşmadan da bahsetmek yerinde olacaktır. Arsa söz konusu olduğunda yapılaşmaya izin verilir, ancak tarla öz konusu olduğunda yapılaşma izni almak mümkün değildir.
  • Vergilendirme süreci de tarla ile arsa arasındaki fark maddelerinden biridir. Tarlaların vergi oranı arsaların vergi oranına göre daha düşüktür.

Zeytinli Tarla ile Zeytinlik Arasındaki Fark

Zeytinli tarla ile zeytinlik arasında bir fark yoktur. Her iki arazi de tarım arazisi olarak geçmektedir. Bu durumda arazinin yapılaşmaya açık olmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla yapılaşmaya açık olmayan araziler imarsız arsa olarak değerlendirilmektedir. Zeytinli tarla ve zeytinlik üzerinde yalnızca tarım faaliyetlerinde bulunabilmektedir.

İmarlı Arsa ile İmarsız Arsa Arasındaki Fark

İmarlı arsalar yapılaşmaya açık olan toprak parçası olarak açıklanabilir. İmar izni bulunan bir arsa üzerine bina dikmek mümkündür. İmarsız arsalar ise yapılaşmaya açık olmayan toprak parçalarıdır. Nitekim imar izni bulunmayan bir arsa üzerinde inşaat faaliyetlerinde bulunmak mümkün değildir.

arsa tarla farkı

Tarla ile Arsa Arasındaki Fark – Sık Sorulan Sorular

Tarla mı daha değerli arsa mı?

Tarla mı daha değerli arsa mı sorusu her iki arazi durumunun niteliğine göre farklılaşmaktadır. Nitekim imar izni bulunan bir arsanın imar izni bulunmayan bir tarladan daha değerli olabileceği ifade edilebilir.

Tarla arsa olur mu?

Tarla arsa olur mu ya da tarım arazisi nasıl imara açılır sık sorulan sorulardan biridir. Tarlanın arsaya dönüştürülebilmesi için öncelikle tarlanın imara açılması gerekmektedir. Buna göre imar izni olmayan bir tarlanın arsa olması, İmar Kanunu ve Yönetmeliği gereğince mümkün değildir.

Tarla tapulu arsa alınır mı?

Tarla tapulu arsa satın almak isteyen kişiler İmar Müdürlükleri vasıtasıyla ilgili satış işlemlerini rahatlıkla başlatabilirler. Tarla tapulu arsa satışı diğer arsa satış işlemlerinden farksız olarak yapılabilmektedir.

Tarla arazi midir?

Tarla, arazi kategorisinde yer alan toprak parçalarıdır. Öyle ki tarlanın diğer ismi olan tarla arazisi ismine de bakılacak olursa tarlaların aslında birer arazi olduğu söylenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tarlaların imar izninin bulunmamasıdır. Dolayısıyla imarsız araziler üzerine yasal olarak ruhsatlı yapılar inşa etmek olanaklı değildir.

Tapuda tarla ne demek?

Sahibi olduğunuz arazinin tapusunda “tarla” yazıyorsa eğer arazinizin bir tarım arazisi niteliğinde olduğunu bilmelisiniz. Bunun yanı sıra güncel tapusu alınmamış olan arazilerde de “tarla” ibaresini görmek mümkündür. Sonuç olarak Tapu Müdürlüğü ya da ilgili belediyelerden arazinizin imar durumunu güncellemek en doğru yol olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir