villa yapı ruhsatı nasıl alınır

villa yapı ruhsatı nasıl alınır

Villa Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapı ruhsatı ilk kez yapı inşaatına başlayacak olanların ya da ev sahiplerinin karşılaşmış olduğu gayrimenkul terimlerinden bir tanesidir. İmar planı hazır olan villaların inşasına başlamak için kanunen belirli izinlerin alınması gerekmektedir. Nitekim villa yapı ruhsatı da alınması zorunlu tutulan ilgili izinlerden biridir. Bizler de Acar Yapı olarak bu içeriğimizde villa yapı ruhsatı nasıl alınır ve villa yapı ruhsatı almak için neler gerekli sorularını yanıtlamaya çalışacağız.

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı, bir inşaatın başlayabilmesi adına ilgili belediyelerden alınan bir yapı onay belgesidir. Yapı ruhsatının alınması, yapı inşasına başlayabilmenin ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında verilen yapı ruhsatı hukuki ve kanuni açıdan bağlayıcılığı olan bir belgedir.

Dolayısıyla imar planı hazır olan bir villa projesinin inşasına başlayabilmek için villa yapı ruhsatı alınması zorunludur. İlgili belge, villanın inşa uygunluğunu onaylayan bir inşaat izin belgesi niteliğindedir. Yapı ruhsatı alınmadan inşaat sürecine girişmek yapının kaçak olarak nitelenmesine sebebiyet verir. Buna göre yapı ruhsatı alınmayan yapıların tümü kaçak yapı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu durum kanuni açıdan da suç teşkil etmektedir.

Yapı Ruhsatı Nereden Alınır?

Yapı ruhsatı, yapının sahibi veya vekili tarafından projenin dahil olduğu bölgenin sorumlu belediyesi aracılığıyla alınmaktadır. Yapı ruhsatı alma sürecinde ilk olarak yapı ruhsatı alma dilekçesinin doldurulması ve diğer evraklar eşliğinde belediyeye başvuru yapılması gerekmektedir. Örneğin; villa inşaatının İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Güzelce mahallesi sınırları içerisinde gerçekleştirileceğini düşündüğümüzde villa yapı ruhsatı başvurusunun Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan villa inşaatının mücavir alan dışında kalması durumunda yapı ruhsatı başvurusu belediyeler yerine valiliğe yapılmalıdır.

villa yapı ruhsatı nasıl alınır
villa yapı ruhsatı

Villa Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır, Gerekli Belgeler Nelerdir?

Villa yapı ruhsatı, İmar Kanunu’nun 22. maddesi gereğince yapı sahipleri ya da kanuni vekilleri tarafından alınabilmektedir. Bunun için yapı ruhsatı alma dilekçesi doldurulmalı ve dilekçeye eklenmesi gereken evraklar beraberinde başvuru yapılmalıdır. İmar Kanunu kapsamında ilgili dilekçeye eklenmesi gerekenler arasında tapu, elektrik, statik proje, mimari proje, tesisat projesi, röperli, ebatlı kroki, resim ve hesapları yer almaktadır.

Yukarıdaki evraklar dışında villa yapı ruhsatı almak için gereken evraklar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • Villa Yapı Ruhsatı Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı)
 • Tapu Kayıt Örneği
 • Aplikasyon (Krokisi) Belgesi
 • İmar Durumu Belgesi
 • Çap ve Tapu Sureti
 • Mimari Proje
 • Mimarlar Odası Sicil Belgesi
 • Betonarme Statik Proje
 • İnşaat Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Sıhhi Tesisat Projesi
 • Makine Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Elektrik Tesisatı Projesi
 • Elektrik Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Zemin Etüt Raporu
 • Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler
 • Yapı Denetim Sözleşmesi ve Yapı Denetim Şirketinin Belgesi
 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 • Yapı Denetim Şirketi Ücretinin yüzde 20’lik Kısmının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
 • Şantiye Şefi Sözleşmesi

Yapı Ruhsatı Ücreti 2023 Ne Kadar?

Yapı ruhsatı almak için gerekli evraklar listesini hazırladıktan sonra en çok merak edilenler arasında yapı ruhsatı ücreti 2023 ne kadar sorusu gelmektedir. Öyle ki yapı ruhsatı için 2023 yılında ödenmesi gereken tutar yapının tipine ve metrekaresine göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bağlı olunan belediyeye göre de ücret farklılıkları söz konusudur. Örneğin; 1000 metrekarelik bir proje için 2023 yılı yapı ruhsat ücreti 35 bin ile 50 bin TL arasında değişiklik gösterebilir.

Ruhsat Gerektirmeyen Yapılar Hangileridir?

Yapı ruhsatı alınması gerekmeyen yapılar köylerin yerleşik alanlarındaki yapı tiplerini kapsamaktadır. Bu tür yapılar imar planı gerektirmeyen yapılar olarak da bilinmektedir.

Buna göre ruhsat gerektirmeyen yapılar şöyle listelenebilir:

 • Köy halkı tarafından kurulan kooperatif vb. binalar
 • Tarım veya hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla inşa edilen yapılar
 • Köy halkının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla inşa edilen yapılar (Bakkal, berber, manav, fırın, lokanta, büfe vb.)
villa yapı ruhsatı nasıl alınır
villa yapı ruhsatı

Villa Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır? – Sık Sorulan Sorular

Ev Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Ev yapı ruhsatı almak için yapı sahibinin veya vekilinin yapı ruhsatı alma dilekçesi ile birlikte yapı ruhsatı almak için gerekli belgeleri hazırlayarak ilgili belediye ya da valiliğe başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı Ne Kadar Tutar?

Yapı ruhsatı fiyatları ya da yapı ruhsatı ücreti yapının tipine ve metrekaresine göre farklılık göstermektedir. Örneğin; villa yapı ruhsatı için 1.000 metrekareye kadar olan alan için metrekare ücreti 12.92₺ olarak belirlenmiştir. Bu ücret metrekare alanı artıkça aynı şekilde artış göstermektedir.

Bina Yapı İzni Kim Verir?

Bina yapı izni veya villa yapı izni alınması gereken hallerde sorumlu kurum ilgili yapının bulunduğu bölgeden sorumlu olan il ya da ilçe belediyeleridir. Ancak söz konusu yapı, mücavir alan dışında kalıyorsa bina yapı izninin valilik aracılığıyla alınması gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı Yoksa Ne Olur?

Yapı ruhsatı alınmadan inşa sürecine başlanan yapılar kaçak yapı statüsündedir. Yapının imar planı ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılmış olması fark etmeksizin yapı ruhsatı bulunmayan yapılar kaçak yapı niteliğindedir.

Yapı Ruhsatı Olmadan Tapu Alınır mı?

Yapı ruhsatı bulunmayan bir yapıda kat mülkiyeti için tapu alınması mümkün değildir. Dolayısıyla kat mülkiyeti için ilgili yapının ruhsat izninin alınmış olması şartı bulunmaktadır.

Yapı Ruhsatı Kaç Günde Çıkar?

Yapı ruhsatı başvurusu yapıldıktan sonra ortalama 15 gün içinde ruhsat verilir. Yapı ruhsatı için gerekli evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanıp yapı ruhsatı alma dilekçesi ile birlikte sunulması yapı ruhsatı başvurusunun hızlı bir şekilde sonuçlanması üzerinde önemli rol oynar.

Yapı Ruhsatı Kaç Yıl Geçerlidir?

Yapı ruhsatının kaç yıl geçerli olduğu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 29. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre yapı ruhsatı süresi 2 yıl süreyle geçerlidir. Yapı ruhsatının verildiği günden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl içinde yapı inşasına başlamak gereklidir. Bu süre zarfında yapı inşasına başlanılmaz ya da başlanıldıktan sonra 5 yıl içinde tamamlanmazsa yapı ruhsatı geçersiz sayılır.

Yapı Ruhsatı Neden Gereklidir?

Yapı ruhsatı, söz konusu yapının inşasının uygunluğunu doğrulayan bir onay belgesi niteliğindedir. Yapı ruhsatı ayrıca kat mülkiyeti için alınması gereken bir belgedir. Nitekim yapı ruhsatı olmayan bir yapının satılması ya da tapusunun alınması mümkün değildir.

Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanır mı?

Yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanılması olanaklı bir durum değildir. Öyle ki 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında belirtildiği üzere inşaat yapı ruhsatının alınması zorunlu bir uygulamadır.

Yapı Ruhsatı Zorunlu mu?

3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı, bir arazi üzerinde gerçekleştirilecek inşaat projesinin belirli kriterlere uygun bir şekilde faaliyete başlayabilmesi için alınması zorunlu tutulan izin belgesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Bunun gibi daha fazla içerik görmek için Blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir